Ajutorul de deces

       Conditii de acordare

       Īn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, īn lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada. Dovada se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.

       Dovada se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.

       Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

       Mod de calcul si plata.

      Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat valabil la data decesului.
      Pentru anul 2021 cuantumul ajutorului de deces este de 5.380 lei incepand cu data de 12 martie.
      Pentru anul 2021 cuantumul ajutorului de deces este de 5.429 lei in perioada 01 ianuarie - 11 martie.
      Pentru anul 2020 cuantumul ajutorului de deces este de 5.429 lei incepand cu 9 ianuarie.
      Pentru anul 2019 cuantumul ajutorului de deces este de 5.163 lei incepand cu 15 martie.
      Pentru anul 2019 cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei intre 1 ianuarie si 14 martie.
      Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei incepand cu 6 ianuarie.
      Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces este de 3.131 lei intre 1 ianuarie si 5 ianuarie.
      Pentru anul 2017 cuantumul ajutorului de deces este de 3.131 lei incepand cu 20 februarie.
      Pentru anul 2017 cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 lei intre 1 ianuarie si 19 februarie.
      Pentru anul 2016 cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 lei.
      Pentru anul 2015 cuantumul ajutorului de deces este de 2.415 lei.
      Pentru anul 2014 cuantumul ajutorului de deces este de 2.298 lei.
      Pentru anul 2013 cuantumul ajutorului de deces este de 2.223 lei.
      Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces este de 2.117 lei.
      Pentru anul 2011 cuantumul ajutorului de deces este de 2.022 lei.
      Pentru anul 2010 cuantumul ajutorului de deces este de 1.836 lei.
      Pentru anul 2009 cuantumul ajutorului de deces este de 1.702 lei.
      Pentru anul 2008 cuantumul ajutorului de deces este de 1.550 lei.
      Pentru anul 2007 cuantumul ajutorului de deces este de 1.270 lei.
      Pentru anul 2006 cuantumul ajutorului de deces este de 1.077 lei.
      Pentru anul 2005 cuantumul ajutorului de deces este de 9.400.000 lei.
      Pentru anul 2004 cuantumul ajutorului de deces este de 7.682.000 lei.
      Pentru anul 2003 cuantumul ajutorului de deces este de 6.962.000 lei.

      In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.

      Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

       Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:

·         cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 -> click aici ;

·         certificat de deces, (original si copie);

·         act de identitate al solicitantului, (original si copie);

·         acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, care sa ateste calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

·         dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces - original si copie (chitanta eliberata de preot pentru taxa de īnmormāntare, chitanta/factura privind servicii de pompe funebre - sicriu);

·         act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, īn cazul copilului inapt īn varsta de peste 18 ani (original);

·         adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vārsta cuprinsa īntre 18 si 26 de ani urma o forma de īnvatamant organizata potrivit legii (original).

      Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de catre :

·         institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, īn cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

·         casa teritoriala de pensii, īn cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si IV si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

      Ajutorul de deces se achita persoanei īndreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.

      Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, īn cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.

       Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achita la nivelul cuvenit la data decesului.

       Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original, īn baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.