Cerere privind solicitarea indemnizatiilor --> click aici

Cetralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii........anul........ --> click aici

Adeverinta privind castigul brut realizat lunar --> click aici

Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale –anexa 13 --> click aici

Cerere pentru acordarea de dispozitive medicale –anexa 8 --> click aici

Cerere de rambursare a cheltuielilor –anexa 15 --> click aici