Aflati informatii despre tipurile de pensii acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de stat si documentele necesare :

- pensia pentru limita de varsta – informatii generale si documente necesare;

- pensia anticipata  – informatii generale si documente necesare;

- pensia anticipata partiala – informatii generale si documente necesare;

- pensia de invaliditate – informatii generale si documente necesare;

- pensia de urmas – informatii generale si documente necesare.

 

Pensia pentru limita de varsta se se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000, prin cresterea  varstelor de pensionare pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati.

Stagiul minim de cotizare atat pentru femei cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr.19/200.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati.

Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului. 

Incepand cu data inscrierii la pensie, cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

 

 

Acte necesare:

 

- cerere pentru inscrierea la pensie lv (poate fi procurata de la sediul institutiei, ghiseul nr.4, parter);

- carnetul de munca (original si copie);

- carnetul de asigurari sociale (original si copie);

- alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;

- livretul militar (original si copie);

- diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;

- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

- dovada certificării stagiului de cotizare;

- procura speciala pentru mandatar(unde este cazul);

- adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;

- acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004, acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute de art.47 din Legea nr.19/2000 etc.;

- declaratie pe prorie raspundere ca solicitanta a nascut si crescut 3 sau mai multi copii pana la varsta de 10 ani precum si certificatele de nastere ale copiilor, in copie si original(ocolo unde este cazul).

[sus]

 

Pensia anticipata poate fi solicitata de catre asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensie anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele  in care asiguratul:

- a beneficiat de pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

- a satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat sau in prizonierat.

Cuantumul pensiei anticipate se calculeaza in aceleasi conditii ca sai pensia de limita de varsta.

La implinirea varstelor standard de pensionare prevazute de lege (Legea nr.19/2000), pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventuaslelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

 

Acte necesare:

 

- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata (poate fi procurata de la sediul institutiei, ghiseul nr.4, parter);

- carnetul de munca (original si copie);

- carnetul de asigurari sociale (original si copie);

- alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;

- livretul militar (original si copie);

- diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;

- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

- dovada certificării stagiului de cotizare;

- procura speciala pentru mandatar(acolo unde este cazul);

- adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;

- acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.;

Adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat va fi prezentata după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare si este necesara doar in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata sau pensie anticipata partiala. Începerea  platii drepturilor este conditionata de prezentarea acestei adeverinte.

 

[sus]

 

Pensia anticipata partiala poate fi solicitata de catre asiguratii care au realizat stagii complete de cotizare , precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele  in care asiguratul:

- a beneficiat de pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

- a satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat sau in prizonierat.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste din cuantumul pensiei pentru limta de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stabiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr.2 de la art.50 din Legea nr.19/2000.

La implinirea varstelor standard de pensionare prevazute de lege(Legea nr.19/2000), pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

 

Acte necesare:

 

- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata (poate fi procurata de la sediul institutiei, ghiseul nr.4, parter);

- carnetul de munca (original si copie);

- carnetul de asigurari sociale (original si copie);

- alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;

- livretul militar (original si copie);

- diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;

- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

- dovada certificării stagiului de cotizare;

- procura speciala pentru mandatar(acolo unde este cazul);

- adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;

- acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.;

Adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat va fi prezentata după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare si este necesara doar in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata sau pensie anticipata partiala. Începerea  platii drepturilor este conditionata de prezentarea acestei adeverinte.

 

[sus]

 

Pensia de invaliditate se acorda asiguratilor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de munca;

- bolilor profesionale si tuberculozei;

- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca;

    

Beneficiaza de pensie de invaliditate si:

- asiguratii care satisfac obligatiile militare;

- elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate dinn capacitatea de munca datorita accidentelor  sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;

Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii  la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza.  

 

Acte necesare:

 

- cerere de inscriere la pensiede invaliditate(se poate procura de la sediul institutiei, ghiseul nr.4 parter);

- decizia medicala emisa de medicul expert al asigfurarilor sociale;

- adeverinta din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia (unde este cazul);

- carnet de munca (copie si original);

- carnet de asigurari sociale (copie si original);

- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;

- livretul militar (original si copie);

- diploma de studii(copie si original) si foaia matricola(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;

- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru peroada  anterioara datei de 01.04.2001;

- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

- dovada certificarii stagiului de cotizare;

- dovada calitatii de beneficiar al Legii nr.42/1990, al Decretului -Lege nr.118/1990(certificat de luptator si brevet), acolo unde este cazul;

- procura speciala pentru mandatar(unde este cazul). 

 

[sus]

 

Pensia de urmas se acorda copiilor si sotului supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

    

Copiii au dreptul la pensie de urmas:

-pana la varsta de 16 ani;

-daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;

-pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una din situatiile mai sus aratate.

    

In cazul orfanilor de ambii parinti, cuantumul pensiei de urmas reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

    

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani.     

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

    

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

    

Sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art.5 alin.3 din Legea nr.19/2000.

    

Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copiiin varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art.5 alin.3 din Legea nr.19/2000.

    

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:

- pentru un singur urmas - 50%;

- pentru 2 urmasi - 75%

- pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

 

Acte necesare:

 

- cerere de inscriere la pensie de urmas(se poate procura de la sediul institutiei, ghiseul nr.4 parter);

- certificat de deces(original si copie), cauza decesului pentru sustinatorul decedat care nu are calitatea de pensionar;

- adeverinta de studii pentru urmasii copii peste varsta de 16 ani;

- actul de identitate al solicitantului;

- carnet de munca(copie si original);

- livret militar(copie si original);

- acte de stare civila ale solicitantului si ale urmasilor din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul;

- talonul de pensie al decedatului.

[sus]